გუგა კუზანოვი
ივა კუზანოვი
ალექსანდრე კუზანოვი

 

თამარ ზამთარაძე

დაბადების თარიღი:
07.05.1993

განათლება:
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ვაჟა-ფშაველას #31, თბილისი ,
საქართველო 2011- 2017.
მედიცინის ფაკულტეტი – დიპლომირებული მედიკოსის ხარისხი (მაგისტრთან
გათანაბრებული)
დიპლომისშემდგომი განათლების სწავლება და პროფესიული განვითარება სპეციალობაში
„პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია“ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, ვაჟა-ფშაველას #31, საქართველო -2018-2022 წწ.


სამუშაო გამოცდილება: პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი შ.პ.ს. კუზანოვ კლინიკა – 2022 წლიდან
დღემდე,
უმცროსი ექიმი – შ.პ.ს. კუზანოვ კლინიკა – რეკონსტრუქციულ-პლასტიკური და ესთეტიკური
ქირურგიის კლინიკა – 2020 წლიდან -დღემდე.
ქ.კაუფბოირენის კლინიკა – 87600 Kaufbeuren, გერმანია
მოწვეული ქირურგი, უმცროსი ექიმი – ზოგადი და სისხლძარრვთა ქირურგიის განყოფილებები –
15.04.2019- 15.07.2018
ქ.შონგაუს ჰოსპიტალი – Marie-Eberth-Straße 6, 86956 Schongau, გერმანია
მოწვეული ქირურგი, უმცროსი ექიმი – ზოგადი დ აბდომინალური ქირურგიის განყოფილება –
30.09.2018- 31.12.2018
ს.ხეჩინაშვილის სახელობს საუნივერსიტეტო კლინიკა, ილია ჭავჭავაძის #33, 0179
თბილისი, საქართველო.
კლინიკური კვლევის კოორდინატორი –12. 2017-06.2018
დამატებითი პრაქტიკა :
კლინიკა “Rechts der Isar” Ismaninger Str. 22, 81675 მიუნხენი, გერმანია.
სტუდენტური პრაქტიკა პლასტიკური ქირურგიისა და ხელის ქირურგიის განყოფილებაში –
01.08.2017 – 01.09.2017.
აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა – რესპუბლიკური
საავადმყოფო, ვაჟა-ფშაველას #29, თბილისი, საქართველო.

სტუდენტური პრაქტიკა გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში– 05.2015წ – 07.2015წ.
სტუდენტური პრაქტიკა ზოგადი ქირურგიის განყოფილებაში – 2016-2017 წ.

ნამუშევრები