15 მაის ყაზახეთში ქალაქ აქტაუში ჩატარდა საჯარო ლექცია და პრეზენტაცია. კუზანოვის კლინიკის წამყვანმა ქირურგებმა  გააცნეს ადგილობრივ მოსახლეობას, ის თუ რა ოპერაციები კეთდება კლინიკაში და რა მეთოდებით. ასევე იყო წაკითხული ლექცია:
„რეკონსტრუქციული, პლასტიკური და მიკროქირურგიული ოპეარაციები 21 საუკუნეში”.