გუგა კუზანოვი
ივა კუზანოვი
ალექსანდრე კუზანოვი

 

ალექსანდრე კუზანოვი

დაბადების თარიღი:
02 ივლისი, 1978 წელი, ქ. თბილისი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
1995-2002 დიპლომი #102452

პროფესიული კარიერა

2002-2003
კლინიკა “ CARAPS MEDLINE” – უმცროსი ექიმი

2003-2005
კლინიკური ორდინატურა რუსეთის სამედიცინო მეცნიერებათა აკადემის რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერო ცენტრის ბაზაზე.
სპეციალობით ქირურგია

2005-2005
მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის მაძიებელი რუსეთის სამედიცინო მეცნიერებათა აკადემის რუსეთის ქირურგიის
სამეცნიერო ცენტრის მიკროქირურგიის განყოფილებაში

2005
ივნისიდან – “GINN-Kuzanov clinic”, პლასტიკური ქირურგი

2006 ნოემბრიდან
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ქირურგიის დეპარტამენტი, პლასტიკური ქირურგიის
დივიზიონი, პროფესორის ასისტენტი.

სამეცნიერო ხარისხი

2005
მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი. «ძვლოვანი ქსოვილის რევასკულარიზაცია
ვასკულარიზირებული ძვლისაზრდელა-კორტიკალური
აუტოტრანსპლანტატებით» /14.00.27 – ქირურგია/,/14.00.22 – ტრვმატოლოგია და ორთოპედია/ რუსეთი, მოსკოვი.

2006
მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი.
«ძვლოვანი ქსოვილის რევასკულარიზაცია ვასკულარიზირებული ძვლისაზრდელა-კორტიკალური აუტოტრანსპლანტატებით» /14.00.27 – ქირურგია/ საქართველო, თბილისი.

ტრეინინგები

2004
რუსეთის პოსტდიპლომური განათლების აცადემია პლასტიკური
რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის და რენტგენოქირურგიის კათედრა
სპეციალობით მიკროქირურგია (მიკროქირურგიული ტექნიკა, რეპლანტოლოგია, პლასტიკური ქირურგია, მიკროსისხლძარღვთა ქირურგია). სასწავლო – სასერტიფიკაციო კურსი. სახელმწიფო სერტიფიკატები – PMA # 124/13

2004
რუსეთის სამედიცინო მეცნიერებათა აკადემის რუსეთის ქირურგიის
სამეცნიერო ცენტრი რეკონსტრუქციულ-პლასტიკური ქირურგიის ინტენსიური კურსი: რინოპლასტიკა, ძუძუს აუგმენტაცია, ლიპოსაქცია, ძუძუს რეკონსტრუქცია, სახის ქირურგიული გაახალგაზრდავება

2005
რუსეთის სამედიცინო მეცნიერებათა აკადემის რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერო
ცენტრი რეკონსტრუქციულ-პლასტიკური ქირურგიის
ინტენსიური კურსი: სახის ქირურგიული გაახალგაზრდავება, რინოპლასტიკა, ოტოპლასტიკა

2005
რუსეთის სამედიცინო მეცნიერებათა აკადემის რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერო ცენტრი რეკონსტრუქციულ-პლასტიკური ქირურგიის ინტენსიური კურსი: ესთეტიკური მამოპლასტიკა

2007
ნოტინგემის ქალაქის ჰოსპიტალი, დედოფლის სამედიცინო ცენტრი (საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი NHS Trust), პარკ ჰოსპიტალი, დამწრობა და პლასტიკური ქირურგია – honorary fellow. ინგლისი საქართველო.

2007
ბრიტანეთის პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგთა ასოციაციის (BAPRAS) სიმპოზიუმი. დოუვილი საფრანგეთი 4-6 ივლისი 2007 PMA

ნამუშევრები