გუგა კუზანოვი
ივა კუზანოვი
ალექსანდრე კუზანოვი

ტონზილექტომია

გლანდების ამოჭრა