სიუჟეტები
ივა კუზანოვი ზუგდიდში
ექიმის საათი
რაც დარჩა სათქმელი
თავი
სხეულის ქვედა ნაწილი