სიახლეები
15 მაის ყაზახეთში ქალაქ აქტაუში ჩატარდა საჯარო ლექცია და პრეზენტაცია.
 

უნიკალური შეთავაზება მომავალი დედებისათვის

თავი
სხეულის ქვედა ნაწილი